Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de yayımlandı

21 Kasım 2023’te Ankara’da imzalanan ve “2016 Yılı İçin Türkiye’ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 3 No’lu Zeyilnamenin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması” konulu karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler belirtilmiştir.

Ayrıca, 10 Temmuz 2017’de Abidjan’da “İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanması” konulu karar, söz konusu tüzüğün genel hükümlerini, merkezin organlarını ve bütçe ile mali kaynaklarını tanımlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir